1
2
3
4
5

Doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn kinh doanh do thiếu tài sản đảm bảo. Sản phẩm: Cho vay tín chấp nhanh (Mini BIL) giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán này với những đặc điểm vượt trội

Lần đầu tiên trên thị trường, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể dễ dàng và nhanh chóng vay vốn từ Ngân hàng phục vụ cho mục đích vay đa dạng.