Nhờ thu chứng từ XK (D/A, D/P)

Nhờ thu chứng từ xuất khẩu là hình thức ủy quyền cho ngân hàng đòi tiền hộ từ doanh nghiệp nhập khẩu với thủ tục đơn giản và thời gian đòi tiền nhanh chóng.

  • Khi quý khách hàng xuất trình bộ chứng từ tại VPBank và đề nghị ngân hàng gửi chứng từ nhờ thu, VPBank sẽ chuyển bộ chứng từ đến ngân hàng của người nhập khẩu và thu tiền cho quý khách hàng
  • Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán và giao chứng từ nhờ thu sau:
    • Nhờ thu trả ngay (Documents against payment, D/P)
    • Nhờ thu trả chậm (Documents against acceptance, D/A)
  • VPBank sẽ  kiểm tra bộ chứng từ và lưu ý khách hàng về các sai sót và gợi ý sửa đổi (nếu có)
  • Hỗ trợ Quý khách theo dõi hành trình và thanh toán của bộ chứng từ 
  • Tư vấn lựa chọn Ngân hàng nhờ thu uy tín, đảm bảo tối đa khả năng thanh toán