1
2
3
4
5

L/C xuất khẩu (Thông báo, tư vấn bộ chứng từ, xác nhận, chuyển nhượng)
Giới thiệu chung

Dịch vụ thông báo L/C, tư vấn bộ chứng từ xuất khẩu, xác nhận, chuyển nhượng L/C đến khách hàng xuất khẩu

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C nhận được L/C hoặc sửa đổi L/C từ ngân hàng nước ngoài sẽ kiểm tra tính xác thực hoặc sửa đổi của L/C và thông báo trực tiếp đến khách hàng.
 • Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu
 • VPBank hỗ trợ doanh nghiệp lập bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản L/C và tư vấn cho khách hàng các thiếu sót để sửa chữa và bổ sung nếu có.
 • Dịch vụ chuyển chứng từ và đòi tiền L/C xuất khẩu
  • VPBank gửi bộ chứng từ và chuyển đi ngân hàng nước ngoài thanh toán L/C
  • Hỗ trợ khách hàng theo dõi hành trình bộ chứng từ
 • Dịch vụ chiết khấu L/C xuất khẩu có truy đòi 
 • Bảo đảm nguồn vốn kinh doanh của khách hàng
 • Chủ động luồng vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C
  • Khách hàng hoạt động xuất nhập khẩu đề nghị VPBank tư vấn các điều khoản thanh toán, lựa chọn ngân hàng phát hành L/C trước khi ký hợp đồng
  • Thông báo cho đối tác nhập khẩu phát hành L/C thông báo qua VPBank
  • Khi nhận được L/C hoặc bản sửa đổi L/C gốc từ VPBank, khách hàng kiểm tra kỹ các điều khoản, điều kiện của L/C bên cạnh sự hỗ trợ của ngân hàng
  • Trường hợp không thể thực hiện đúng các điều khoản, điều kiện trong thông báo L/C, yêu cầu nhà nhập khẩu sửa đổi L/C thông qua ngân hàng của nhà nhập khẩu
 • Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu
  • Thư thông báo kèm bản gốc L/C và các bản tu chỉnh L/C (nếu có)
  • Thư yêu cầu thanh toán
  • Thư yêu cầu chiết khấu (nếu có)
  • Bộ chứng từ giao hàng của người xuất khẩu
  • Tờ khai hải quan (nếu cần)
 • Điều kiện chiết khấu bộ chứng từ
  • L/C không hủy ngang
  • VPBank là ngân hàng thương lượng L/C
  • Bộ chứng từ hoàn hảo
  • Khách hàng cam kết hoàn trả số tiền VPBank đã chiết khấu trong trường hợp ngân hàng trả tiền từ chối thanh toán
  • Ngân hàng phát hành L/C là ngân hàng có uy tín
 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2