Dịch vụ xác nhận L/C

Xác nhận L/C là dịch vụ VPBank xác nhận L/C hoặc sửa đổi L/C cho Quý khách hàng là Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu dịch vụ, hàng hóa theo yêu cầu của ngân hàng nước ngoài.

Là dịch vụ theo đó VPBank đảm bảo thanh toán (nếu bộ chứng từ phù hợp với quy định của Tín Dụng Thư) ngay cả trong trường hợp Ngân Hàng Phát Hành Tín Dụng Thư không có khả năng thanh toán.

Khách hàng được VPBank đảm bảo thanh toán, nhờ đó loại bỏ được các rủi ro từ đối tác nước ngoài