Dịch vụ Thông báo L/C

Với mục đích hỗ trợ khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí, đảm bảo thanh toán an toàn và hiệu quả, VPBank triển khai dịch vụ Thông báo L/C dành cho đối tượng khách hàng Doanh nghiệp lớn

Là dịch vụ theo đó VPBank nhận được L/C hoặc sửa đổi L/C từ ngân hàng nước ngoài, kiểm tra tính chân thực của L/C hoặc sửa đổi L/C và thông báo cho quý khách hàng là doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu hàng hóa

  • L/C sẽ được VPBank kiểm tra với đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ cao
  • VPBank thông báo trực tiếp tới quý khách hàng ở tất cả các tỉnh thành phố nhờ vào mạng lưới chi nhánh/ PGD rộng khắp cả nước
  • Sử dụng dịch vụ thông báo L/C của VPBank, quý khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí, đảm bảo thanh toán an toàn, hiệu quả