Dịch vụ chiết khấu L/C xuất khẩu

Với tỷ lệ chiết khấu cao, thủ tục đơn giản, thời gian nhanh chóng, dịch vụ chiết khấu L/C xuất khẩu đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Là hình thức chiết khấu có truy đòi, theo đó VPBank thực hiện chiết khấu bộ chứng từ nhưng có quyền thu lại tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và các chi phí liên quan (nếu có) từ khách hàng trong trường hợp VPBank không nhận được tiền thanh toán từ Ngân hàng nước ngoài.

  • Khách hàng có thể xuất trình bộ chứng từ theo L/C xuất khẩu để chiết khấu tại bất kỳ chi nhánh nào của VPBank trong cả nước
  • Tỷ lệ chiết khấu cao
  • Thủ tục chiết khấu đơn giản, thời gian nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng