Giới thiệu chung

Thông qua chương trình “Tích điểm đổi quà - VPBank Loyalty”, khách hàng sẽ được tích lũy điểm thưởng và đổi lấy những phần quà có giá trị.
 
  • Đối tượng tham gia: tất cả các khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng.
  • Sản phẩm áp dụng:  Khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng (VP iCash) bằng cách thực hiện giao dịch thông qua các kênh sau: