Thấu chi cá nhân tiêu dùng

Sản phẩm cho phép khách hàng có một nguồn tiền mặt sẵn sàng bất kỳ lúc nào

 • Hạn mức cho vay: tối đa 6 tháng lương, tối đa 200 triệu đối với hình thức tín chấp và tối đa 300 triệu đối với hình thức đảm bảo bằng tài sản
 • Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng
 • Loại tiền vay: VND
 • Phương thức trả nợ: Lãi tính trên số tiền thấu chi và số ngày thấu chi thực tế, trừ vào TK của khách hàng vào cuối tháng
 • Cho phép thấu chi tín chấp và thấu chi có tài sản
 • Hạn mức thấu chi cao và cực kỳ linh hoạt
 • Miễn phí cấp hạn mức thấu chi lần đầu đối với KH có tài khoản trả lương tại VPBank
 • Cho phép rút tiền mặt tại quầy hoặc thấu chi tại cây ATM

Điều kiện cho vay thấu chi  tín chấp:

 • Thời gian công tác chính thức: 12 tháng
 • Mức lương tối thiểu: 5 triệu/tháng

Hồ sơ vay vốn:

 • Đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ
 • Giấy đăng ký mở tài khoản (với Khách hàng vay vốn chưa có tài khoản tại VPBank)
 • Bản sao CMT/ Hộ chiếu; Bản sao HKTT /KT3
 • Tài liệu chứng minh vị trí công tác
 • Tài liệu chứng minh mức lương và/hoặc thu nhập hàng tháng
 • Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác (nếu có)
 • Giấy tờ liên quan đến TSBĐ (nếu có)