Thẻ thanh toán ảo (VPBank Visa SmartCash)

Thẻ thanh toán ảo (Smart Cash) là loại Thẻ trả trước, Khách hàng phải nạp tiền vào Thẻ trước khi sử dụng để thanh toán hàng hóa dịch vụ hoặc rút tiền mặt. Khách hàng chỉ có thể thực hiện giao dịch trong giới hạn số tiền nạp vào Thẻ. Khách hàng không cần thiết phải có tài khoản với ngân hàng để mở Thẻ.

Kiểu so sánh: 

Là Thẻ theo tiêu chuẩn của Visa, có đầy đủ các tính năng cũng như các quy định bảo mật theo yêu cầu của Visa.

 1. Là Thẻ ảo, hình ảnh Thẻ và thông tin Thẻ được thể hiện trên hệ thống online. Khách hàng không có Thẻ nhựa (Thẻ vật lý) như thông thường.
 2. Thẻ được phát hành để đáp ứng nhu cầu mua sắm và thanh toán online an toàn và thuận tiện cho Khách hàng.
Các loại Thẻ phát hành
 1. Thẻ Vô danh: Là Thẻ phát hành cho Khách hàng không có đầy đủ các thông tin được xác thực. Khách hàng có thể bắt đầu với việc đăng ký phát hành Thẻ Vô danh khi cung cấp một số thông tin cá nhân cơ bản. Vì tính chất vô danh, Thẻ Vô danh sẽ được khống chế bởi duy nhất 1 lần nạp tiền, với số tiền nạp tối đa là 5 triệu VND theo quy định hiện hành của NHNN. Để có thể nạp được nhiều lần và số tiền lớn hơn, Khách hàng phải thực hiện các thủ tục đăng ký định danh với VPBank để được cấp Thẻ Định danh.
 2. Thẻ Định danh: Thẻ được phát hành cho Khách hàng đã làm thủ tục đăng ký đầy đủ và định danh với ngân hàng, bằng việc điền Mẫu đăng ký và ký kết hợp đồng sử dụng Thẻ theo quy định mở, sử dụngvà phát hành thẻ hiện hành của VPBank. Với Thẻ Định danh Khách hàng sẽ có hạn mức nạp tiền cao hơn số tiền nạp của Thẻ Vô danh và có thể sử dụng tất cả các tính năng của Thẻ Smartcash. 

Hiệu lực Thẻ

 1. Thẻ Smartcash có hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày phát hành.
 2. Thẻ sắp hết hạn và không có số dư sẽ bị đóng.
 3. Thẻ sắp hết hạn và có số dư trong Thẻ, VPBank sẽ tự động tái cấp Thẻ cho Khách hàng.
 1. Chi tiêu mua sắm: Thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các ĐVCNT trực tuyến.
 2. Rút tiền mặt (chỉ áp dụng cho Thẻ Định danh): Khách hàng có thể chuyển tiền về tài khoản của Khách hàng tại VPBank sau đó rút tiền mặt tại các Đơn vị kinh doanh hay ATM của Ngân hàng. Chức năng này sẽ được triển khai trong thời gian tới.
 3. Chuyển tiền trong hệ thống thẻ Smartcash (chỉ áp dụng cho Thẻ Định danh, trừ trường hợp có sự cho phép khác của Ngân Hàng Nhà Nước): 
 • Một tài khoản đăng ký trên website Smartcash.vpb.com.vn có thể mở tối đa 5 thẻ Vô danh. Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các Thẻ trong cùng một tài khoản của mình. 
 • Chuyển tiền giữa các Tài khoản Thẻ Smartcash: Khách hàng có thể chuyển tiền từ Thẻ trong tài khoản của mình sang Thẻ của người khác trong cùng hệ thống Thẻ Smartcash của VPBank. 
 • Chuyển tiền cho cá nhân chưa có Thẻ: Chủ Thẻ Smartcash cũng có thể chuyển tiền cho các cá nhân chưa có Thẻ bằng cách truy cập vào mục chuyển tiền ở website Thẻ và nhập số điện thoại người nhận cùng số tiền cần chuyển. Người nhận tiền sẽ nhận được một tin nhắn thông báo việc được nhận tiền và phải truy cập vào website Thẻ thực hiện quy trình mở Thẻ Smartcash để nhận tiền theo hướng dẫn.

4.  Xem Hệ thống các ưu đãi dành cho chủ thẻ tại đây.

5. Tìm hiểu thêm/ Mở thẻ tại đây.

Điều kiện để mở và sử dụng Thẻ:
1. Thẻ Vô danh: Khách hàng cần đăng ký trên website Thẻ các thông tin dưới đây với VPBank để sở hữu Thẻ:
a) Họ và Tên;
b) Số Điện thoại;
c) Địa chỉ Email. 
2. Thẻ Định danh: Việc sử dụng Thẻ phải có Mẫu đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng Thẻ giữa chủ Thẻ và VPBank theo quy định hiện hành của VPBank. Chủ Thẻ phải đáp ứng những điều kiện sau: 
a) Các cá nhân người Việt Nam hay người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam;
b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật;
c) Điều kiện khác theo quy định pháp luật và quy định của VPBank. 

Phạm vi: Thẻ được sử dụng để thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại các ĐVCNT trực truyến, gửi tiền, nạp tiền và sử dụng các dịch vụ khác.

Đồng tiền thanh toán:

 • Trên lãnh thổ Việt Nam, các giao dịch thẻ phải thực hiện bằng đồng Việt Nam hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam.
 • Ngoài lãnh thổ Việt Nam, giao dịch thẻ quốc tế thực hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các đồng tiền khác được Tổ chức thanh toán Thẻ chấp nhận làm đồng tiền thanh toán trong các giao dịch vãng lai theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
  VPBank có nghĩa vụ quản lý hạn mức sử dụng Thẻ do VPBank phát hành theo quy định hiện hành của Pháp luật về quản lý ngoại hối.
Tạm khoá và Đóng Thẻ:
1. Các trường hợp tạm khoá thẻ: Trong thời gian còn hiệu lực của Thẻ, Khách hàng có thể chủ động tạm khoá Thẻ trên hệ thống khi không có nhu cầu sử dụng. 
2. Các trường hợp đóng Thẻ: 
a) Thẻ hết hạn và không có số dư trong Thẻ sẽ tự động được đóng và Khách hàng sẽ phải làm thủ tục mở Thẻ mới nếu có nhu cầu sử dụng tiếp. Khách hàng sẽ được thông báo trên hệ thống và bằng email 15 ngày trước ngày Thẻ hết hạn. 
b) Thẻ không được nạp tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở Thẻ, VPBank sẽ tiến hành đóng và hủy Thẻ trên hệ thống. 
c) Thẻ không có bất kì giao dịch nào phát sinh trong vòng 6 tháng, VPBank sẽ tiến hành đóng Thẻ và thu phí đóng Thẻ. 
d) Đóng Thẻ trước thời hạn: Khách hàng và VPBank có thể thực hiện việc đóng/huỷ Thẻ trước thời hạn nếu Thẻ có yếu tố rủi ro với Khách hàng hoặc/và Ngân hàng. Trong trường hợp Thẻ bị đóng bởi Ngân hàng, Khách hàng sẽ được nhận thông báo về lý do.
 
Nạp tiền vào Thẻ:
Để sử dụng Thẻ, Khách hàng phải thực hiện nạp tiền vào Thẻ. Các kênh nạp tiền vào Thẻ bao gồm:
1. Nạp bằng Thẻ nạp tiền Smartcash (Voucher): Khách hàng mua Thẻ nạp (mã số) từ các Nhà phân phối của VPBank và thực hiện việc nạp tiền ngay trên website smartcash.vpb.com.vn của Thẻ. 
2. Chuyển khoản từ tài khoản Ngân hàng: Khách hàng có thể chuyển khoản tiền vào Thẻ từ các tài khoản ngân hàng của Khách hàng: 
a) Nạp tiền trực tiếp vào Thẻ thông qua dịch vụ internet banking (i2b) của VPBank 
b) Với Khách hàng chưa có i2b của VPBank, Khách hàng có thể chuyển từ tài khoản tại Tổ chức tín dụng khác về VPBank theo hướng dẫn cụ thể trên website của Thẻ. 
3. Nạp tiền từ một Thẻ Smartcash khác: Các Thẻ Smartcash định danh trong cùng hệ thống có thể chuyển tiền để nạp vào một Thẻ khác.
4. Các kênh nạp tiền khác được VPBank phát triển trong từng thời kỳ.
Quy định về quản lý hạn mức và rủi ro Thẻ: Chi tiết tại đây.