1
2
3
4
5

Tài trợ XK trước giao hàng
Giới thiệu chung

Tài trợ bổ sung vốn lưu động để sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Tài trợ bổ sung vốn lưu động để sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu
  • Tài trợ các hợp đồng xuất khẩu với nhiều phương thức thanh toán khác nhau: T/T, D/P, D/A, L/C, CAD.
  • Tài trợ linh hoạt từ khi thu mua nguyên vật liệu cho đến khi nhận được tiền thanh toán của đối tác nhập khẩu.

Tỷ lệ tài trợ cao: Quý doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng để có thể sử dụng một cách chủ động và thuận tiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2