1
2
3
4
5

Tài trợ XK sau giao hàng
Giới thiệu chung

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng là sản phẩm cho vay ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu
  • Tài trợ dưới hình thức chiết khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu hoặc cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu
  • Tài trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau như L/C, D/P, D/A, T/T
  • Tỷ lệ chiết khấu /Cho vay cao 
  • Lãi suất hợp lý
  • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2