1
2
3
4
5

Tài trợ LC nhập khẩu
Giới thiệu chung

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn, theo đó VPBank thanh toán ngay cho Người bán hàng.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn, theo đó VPBank thanh toán ngay cho Người bán hàng.

  • Sản phẩm này giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu thanh toán ngay cho người bán hàng, nâng cao tính cạnh tranh, linh hoạt trong phương thức thanh khoản
  • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp
  • Nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán thương mại khi đáp ứng được các điều khoản thanh toán trả ngay
  • Doanh nghiệp có thể nới rộng thời hạn tín dụng ngay cả dưới phương thức Tín dụng thư và Nhờ thu chứng từ
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2