1
2
3
4
5

Tài trợ Đại lý /Nhà phân phối
Giới thiệu chung

VPBank cung cấp giải pháp trọn gói (tài chính và phi tài chính) thiết kế cho các đại lý/nhà phân phối trong chuỗi cung ứng hàng hóa

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Người bán:
  • Là bên bán hàng trong quan hệ giao dịch mua bán hàng với nhà phân phối/ đại lý
 • Nhà phân phối/đại lý:
  • Là các doanh nghiệp Việt Nam mua hàng từ Người bán để phân phối lại trong nước, có nhu cầu được cấp tín dụng bởi VPBank cà được Người bán giới thiệu để tham gia vào Chương trình. Đây là khách hàng của VPBank theo các Chương trình TT NPP
 • Các hình thức tài trợ:
  • Cấp hạn mức cho NPP/ĐL để mở L/C cho Người bán hưởng lợi.
  • Cấp hạn mức bảo lãnh cho NPP/ĐL để phát hành bảo lãnh thanh toán cho Người bán hưởng lợi
  • Tài trợ vốn vay cho NPP/ĐL để thanh toán cho các hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng, hoặc các hóa đơn mua bán với Người bán.
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2