1
2
3
4
5

Tài trợ ngành Gỗ
Giới thiệu chung

Giải pháp tài chính dành riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại địa bàn miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

  • Hạn mức cho vay cao, lên tới 20 tỷ VND
  • Tài sản bảo đảm đa dạng, bao gồm cả hàng hóa là gỗ nguyên liệu, gỗ thành thẩm và bán thành phẩm, quyền đòi nợ theo hợp đồng xuất khẩu và các tài sản bảo đảm thông thường khác.
  • Tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm được ưu đãi hơn so với các khoản vay thông thường khác
  • Hạn mức cho vay cao, lên tới 20 tỷ VND
  • Tài sản bảo đảm đa dạng, bao gồm cả hàng hóa là gỗ nguyên liệu, gỗ thành thẩm và bán thành phẩm, quyền đòi nợ theo hợp đồng xuất khẩu và các tài sản bảo đảm thông thường khác.
  • Tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm được ưu đãi hơn so với các khoản vay thông thường khác

Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2