Tài khoản thanh toán

Sản phẩm tài khoản thanh toán mang đến cho khách hàng một công cụ quản lý tài chính an toàn và hiệu quả với 8 loại tiền tệ thông dụng nhất

 •  Áp dụng cho các loại tiền: VND, EUR, AUD, USD
 • Số dư tối thiểu 50.000 đồng hoặc tương đương 10USD (đối với tài khoản ngoại tệ)
 • Cho phép thanh toán/chuyển khoản/nộp rút tiền…
 • Được mua bảo hiểm tiền gửi
 • Được hưởng lãi suất Không kỳ hạn
 • Cho phép sao kê giao dịch 
 • Điều kiện:
  • Áp dụng đối với cá nhân Việt Nam và người nước ngoài cư trú dài hạn ở Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự
 • Thủ tục đăng ký:
  •  Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản cá nhân
  •  CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực