Gói tài khoản đa tiện ích – VP Executive Package

Gói tài khoản đa tiện ích – VP Executive Package:
 • Giải pháp thanh toán thông minh và tiện lợi cho khách hàng
 • Tận hưởng các ưu đãi vượt trội từ các sản phẩm dịch vụ của VPBank
Khách hàng được lựa chọn loại tài khoản để sử dụng:
- Loại 1: Yêu cầu đạt số dư trung bình 3 triệu VND/tháng trên tài khoản.
- Loại 2: Khách hàng cam kết nhận lương về tài khoản và mỗi tháng phát sinh ít nhất một giao dịch ghi có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên
Gói tài khoản đa tiện ích bao gồm:
 • Thẻ ATM hạn mức giao dịch tại ATM cao: Tối đa 20 triệu VND/ lần, 100 triệu VND/ ngày
 • Dịch vụ Internet Banking gói cao cấp
 • Dịch vụ SMS Banking
 • Dịch vụ Mobile Banking
 • Và các dịch vụ được ưu đãi phí khác như: Thẻ ghi nợ Quốc tế, thẻ tín dụng Quốc tế, Sản phẩm vay và tiết kiệm…
Phí sử dụng
Phí quản lý tài khoản: 50.000 VND/ tháng 
 • Chỉ thu khi Khách hàng không đáp ứng được điều kiện của Loại tài khoản đã chọn
 • Đối với tài khoản loại 1: Hệ thống thu vào ngày cuối cùng của tháng
 • Đối với tài khoản loại 2: Hệ thống thu vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo
Các phí khác áp dụng theo Biểu phí Khách hàng cá nhân được VPBank quy định trong từng thời kỳ.
Quản lý tài khoản
 • Tài khoản của Khách hàng sẽ tự động khóa sau 6 tháng liên tiếp không phát sinh các giao dịch tài chính. Để kích hoạt lại tài khoản, tài khoản của Khách hàng cần phát sinh giao dịch tài chính tối thiểu 100.000 VND
 • Tài khoản của Khách hàng sẽ tự động tất toán nếu tài khoản của Khách hàng có số dư = 0 VND trong 12 tháng liên tiếp. Để sử dụng tài khoản thanh toán tại VPBank, Khách hàng cần mở tài khoản mới
 • Thẻ ghi nợ nội địa (ATM)

Miễn phí phát hành

Miễn phí rút tiền tại ATM trong và ngoài hệ thống năm đầu tiên

 • Thẻ ghi nợ Quốc tế ( International debit card)

Miễn phí phát hành thẻ ghi nợ Quốc tế lần đầu 

Miễn phí thường niên năm đầu tiên

Được tham gia các chương trình ưu đãi, giảm giá từ VPBank

 • Thẻ tín dụng Quốc tế (International credit card)

Miễn phí phát hành thẻ chính và tối đa 2 thẻ phụ cho năm đầu tiên đối với Thẻ tín dụng Quốc tế được phát hành mới lần đầu

Miễn phí thường niên năm đầu tiên

Hạn mức được cấp linh hoạt phù hợp với nhu cầu sử dụng của Khách hàng

 • Sản phẩm vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo

Giảm 2% / năm trong 3 tháng đầu của thời hạn vay với khoản vay đầu tiên cho khách hàng có mức lương từ 10 triệu đồng/ tháng trở lên

 • Sản phẩm cho vay mua oto, mua nhà, xây dựng sửa chữa nhà có tài sản đảm bảo

Được giảm 1% / 1 năm lãi suất cho vay trong 3 tháng liên tiếp bất kỳ trong kỳ tính lãi so với lãi suất quy định của VPBank tại thời điểm áp dụng

Lãi suất giảm được tính trên mức lãi suất cao nhất theo bảng xếp loại đối tượng Khách hàng và áp dụng cho khoản vay lãi suất tính theo dư nợ giảm dần

Áp dụng với duy nhất 1 khoản vay gần nhất còn hiệu lực của Khách hàng kể từ thời điểm quy định này có hiệu lực

 • Sản phẩm tiết kiệm:

Khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi lên đến 1%/ năm đối với sản phẩm tiết kiệm Tích lộc nhưng không vượt trần quy định của NHNN trong từng thời kỳ

 • Dịch vụ Internet Banking gói cao cấp, dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking

Miễn phí sử dụng dịch vụ cho đến khí khách hàng ngừng sử dụng tài khoản EP để nhận lương.