1
2
3
4
5

Chương trình tín dụng thông minh – SME SmartCredit
Giới thiệu chung

Cấp tín dụng tới các doanh nghiệp có nhu cầu vay bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và mua sắm tài sản cố định

Liên hệ
VPBANK – ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ điểm giao dịch gần nhất của VPBank. 
Hotline : 1900 54 54 15.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Đối tượng khách hàng: khách hàng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ theo quy định của VPBank có tổng hạn mức cấp tín dụng (bao gồm cả nhu cầu cấp mới lần này) tại VPBank ≤ 20 tỷ VND
 • Phương thức tài trợ: Cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, Thư tín dụng
 • Thời hạn: Cấp tín dụng ngắn, trung và dài hạn.
 • Loại tiền vay: VND và/hoặc đồng ngoại tệ
 • Lãi suất vay và phí: dẫn chiếu theo quy định hiện hành của VPBank trong từng thời kỳ
 • TSBĐ: Kết hợp tài sản bảo đảm và tín chấp theo quy định của VPBank
 • Thủ tục đơn giản
 • Hạn mức cho vay hấp dẫn: tối đa lên tới 20 tỷ VNĐ
 • Thời hạn cho vay tối đa lên tới 10 năm
 • Phê duyệt nhanh chóng trong vòng 48h
 • Điều kiện phê duyệt rõ ràng
 • Chấp nhận đa dạng các loại TSBĐ như hàng hóa, quyền đòi nợ…
 • Lần đầu tiên trên thị trường chấp nhận tín chấp một cách rộng mở đới với Khách hàng Doanh Nghiệp nhỏ theo quy định của VPBank.
 • Giấy đề nghị vay vốn; 
 • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp
 • Phương án kinh doanh;
 • Báo cáo tài chính 
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm;  
 • Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank;
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2