1
2
3
4
5

Cho vay tín chấp
Giới thiệu chung

Với mục tiêu giải quyết những khó khăn về Vốn trong việc duy trì/mở rộng sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ, VPBANK cung cấp dòng sản phẩm VAY TÍN CHẤP DOANH NGHIỆP với các đặc tính ưu việt: Không ràng buộc doanh thu tối thiểu, Không giới hạn số năm thành lập, Không yêu cầu tài sản thế chấp.

 

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

- Không cần tài sản thế chấp doanh nghiệp cũng có thể vay vốn

- Đáp ứng cho đa dạng loại hình doanh nghiệp cho dù là  doanh nghiệp:

  • Mới thành lập hay thành lập lâu năm
  • Doanh thu <20 tỷ  VND hay  >20 tỷ VND

- Đa dạng hình thức vay: Vay theo hạn mức hoặc Vay theo món

- Hạn mức vay lên đến 5 tỷ VND

- Hồ sơ thủ tục đơn giản

- Thời gian vay tối đa 36 tháng

- Miễn phí trả nợ trước hạn đối với các khoản vay theo hạn mức hoặc các khoản vay món mà thời hạn vay thực tế đạt tối thiểu 50%

- Có thể vay bằng ngoại tệ

- Không cần tài sản thế chấp doanh nghiệp cũng có thể vay vốn

- Đáp ứng cho đa dạng loại hình doanh nghiệp cho dù là  doanh nghiệp:

  • Mới thành lập hay thành lập lâu năm
  • Doanh thu <20 tỷ  VND hay  >20 tỷ VND

- Đa dạng hình thức vay: Vay theo hạn mức hoặc Vay theo món

- Hạn mức vay lên đến 5 tỷ VND

- Hồ sơ thủ tục đơn giản

- Thời gian vay tối đa 36 tháng

- Miễn phí trả nợ trước hạn đối với các khoản vay theo hạn mức hoặc các khoản vay món mà thời hạn vay thực tế đạt tối thiểu 50%

- Có thể vay bằng ngoại tệ

Hồ sơ, báo cáo tài chính

Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn

Hồ sơ giấy tờ khác theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2