1
2
3
4
5

Cho vay theo chương trình SMEFP
Giới thiệu chung

Nguồn vốn giá rẻ cho các doanh nghiệp SME từ chương trình hợp tác giữa VP Bank và cơ quan hợp tác Nhật quốc tế Nhật Bản (JICA)

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Nguồn vốn giá rẻ cho các doanh nghiệp SME từ chương trình hợp tác giữa VP Bank và cơ quan hợp tác Nhật quốc tế Nhật Bản (JICA).

  • Tiếp cận nguồn vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi (tương đương với lãi suất vay ngắn hạn) nhằm phục vụ các dự án đầu tư dài hạn
  • Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 
  • Áp dụng cho hầu hết mọi đối tượng khách hàng 

Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới chi nhánh VPBank gần nhất để tìm hiểu thông tin thủ tục đăng ký.

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2