1
2
3
4
5

Cho vay mua xe ô tô
Giới thiệu chung

VPBank tài trợ vốn cho doanh nghiệp để mua ô tô

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Phục vụ mục đích vay mua ô tô của KH SME;
 • Điều kiện khách hàng linh hoạt;
 • Tài trợ 100% nhu cầu vốn;
 • Tài sản đảm bảo là chiếc xe hình thành từ vốn, bất động sản, ô tô có sẵn của Doanh nghiệp hoạc các tài sản khác theo Quy định của VPBank;
 • Phương thức cho vay: Cho vay theo món;
 • Loại tiền vay: VND;
 • Thời gian vay: tối đa 66 tháng;
 • Lãi suất vay: Theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ
 
 • Hồ sơ đơn giản;
 • Thời gian phê duyệt nhanh;
 • Hỗ trợ tối đa nhu cầu
 • Tỷ lệ cho vay/ Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh lên tới 90%;
 • Trả nợ lãi: hàng tháng
 • Trả nợ gốc: hàng tháng hoặc hàng quý.
 
 • Giấy đề nghị vay vốn; 
 • Phương án kinh doanh;
 • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính nội bộ
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm; 
 • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank); 
 • Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank;
 
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2