Sản phẩm Hoán đổi ngoại tệ

Hoán đổi ngoại tệ là dịch vụ hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ cho mục đích thanh toán, trả nợ… mà không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ thì khách hàng có thể sử dụng một loại tiền khác đang sẵn có để trao đổi với ngân hàng.

Giao dịch hoán đổi là một giao dịch mua/bán hoặc bán/mua một loại ngoại tệ với ngày đáo hạn gần (thường là giao ngay) và bán/mua hoặc mua/bán một loại ngoại tệ cho cùng một số lượng ngoại tệ với ngày đáo hạn xa hơn

  • Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ cho mục đích thanh toán, trả nợ… mà không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, thì khách hàng có thể dùng một loại tiền khác đang sẵn có để trao đổi với ngân hàng
  • Với giao dich hoán đổi ngoại tệ, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn tiền thu của tương lai ngay tại thời điểm hiện tại 
  • Khách hàng không phải gánh chịu rủi ro tỷ giá như trong những giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và kỳ hạn