1
2
3
4
5

Thu hộ từng lần tại địa điểm Khách hàng
Giới thiệu chung

Dịch vụ VPBank cung cấp cho các KHDN có nhu cầu thu tiền từ Người nộp tiền thông qua mạng lưới giao dịch rộng lớn của VPBank.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Thu hộ từng lần tại địa điểm khách hàng là dịch vụ VPBank cung cấp cho các KHDN có nhu cầu thu tiền từ Người nộp tiền thông qua mạng lưới giao dịch rộng lớn của VPBank. Theo đó VPBank sẽ thực hiện thu hộ KHDN các khoản tiền do Người nộp  tiền nộp, hạch toán vào tài khoản của KHDN và thu phí Thu hộ

 • Đảm bảo độ chính xác và tính an toàn của số tiền phải thu
 • Giảm bớt thời gian và chi phí nhân sự để đi thu tiền từ nhiều địa điểm của Khách hàng
 • Quản lý số tiền thu về trong kỳ chính xác, minh bạch nhờ vào các biên bản thu hộ do VPBank và cán bộ đầu mối ký xác nhận.
 • Giảm rủi ro tiền giả, tiền không có khả năng lưu thông nhờ vào nghiệp vụ của cán bộ VPBank
 • Tiết kiệm chi phí giao dịch
 • Đối tượng Khách hàng:
  • Các doanh nghiệp, tổ chức có số lượng tiền mặt lớn phải thu từ nhiều địa điểm để nộp vào tài khoản tại VPBank.
 • Thủ tục:
  • Khách hàng phải ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ trước khi sử dụng dịch vụ.
  • Khách hàng có thể ký hợp đồng thu hộ tại bất cứ PGD/CN nào của VPBank nơi khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch.
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2