1
2
3
4
5

Thu/chi hộ tại quầy
Giới thiệu chung

Thay vì thu/chi trực tiếp Doanh nghiệp ủy quyền cho VPBank thực hiện thu/chi hộ tiền mặt tại quầy giao dịch của VP Bank cho KH đến nộp/nhận tiền mặt. Nội dung của các bút toán thu hộ sẽ được tổng hợp và ra báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Thay vì thu/chi trực tiếp Doanh nghiệp ủy quyền cho VPBank thực hiện thu/chi hộ tiền mặt tại quầy giao dịch của VP Bank cho KH đến nộp/nhận tiền mặt. Nội dung của các bút toán thu hộ sẽ được tổng hợp và ra báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp

  • Giảm bớt thời gian và chi phí nhân sự để thực hiện thu/chi tiền và ghi chép kế toán
  • Quản lý số tiền thu/chi trong kỳ chính xác, minh bạch nhờ vào các biên bản thu hộ do VPBank và cán bộ đầu mối ký xác nhận
  • Giảm thiểu rủi ro khi lưu giữ tiền mặt qua đêm hoặc trong quá trình vận chuyển đến ngân hàng
  • Giảm rủi ro tiền giả, tiền không có khả năng lưu thông nhờ vào nghiệp vụ của cán bộ VPBank 
  • Quản lý nguồn vốn hiệu quả với thời gian quay vòng vốn nhanh và tối đa hóa lợi nhuận từ tiền gửi.
  • Dễ dàng hạch toán chứng từ quyết toán thuế.
 

Khách hàng  ký hợp đồng dịch vụ thu/chi hộ với VPBank tại bất cứ điểm giao dịch nào của VPBank nơi khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2