1
2
3
4
5

Thu/Chi tiền mặt tại địa điểm khách hàng
Giới thiệu chung

Thay vì thu/chi trực tiếp VPBank sẽ đặt quầy giao dịch và thu/chi hộ tiền mặt cho các cá nhân/tổ chức đến nhận/nộp tiền tại quầy của doanh nghiệp.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Thay vì thu/chi trực tiếp VPBank sẽ đặt quầy giao dịch và thu/chi hộ tiền mặt cho các cá nhân/tổ chức đến nhận/nộp tiền tại quầy của doanh nghiệp.

  • Giảm bớt thời gian và chi phí nhân sự để thực hiện thu/chi tiền và ghi chép kế toán.
  • Quản lý số tiền thu/chi về trong kỳ chính xác, minh bạch nhờ vào các biên bản thu/chi hộ do VPBank và cán bộ đầu mối ký xác nhận.
  • Giảm rủi ro tiền giả, tiền không có khả năng lưu thông nhờ vào nghiệp vụ của cán bộ VPBank
  • Tổng hợp và ra báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp 
 

Khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ thu/chi hộ với VPBank tại bất cứ điểm giao dịch nào của VPBank nơi khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2