1
2
3
4
5

Quản lý tài khoản tập trung (Cash Pooling)
Giới thiệu chung

Dịch vụ quản lý tài chính tối ưu do VPBank cung cấp giúp khách hàng điều chuyển tiền tự động giữa các tài khoản mở tại VPBank nhằm tập trung nguồn lực tài chính về công ty mẹ để sinh lời tối đa và kiểm soát hoạt động thu chi của các đơn vị thành viên

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

  • Loại tiền áp dụng: VND
  • Kênh thanh toán: trong cùng hệ thống VPBank
  • Kiểm soát được hoạt động thu chi hàng ngày của các đơn vị thành viên
  • Đảm bảo tính thanh khoản trên các tài khoản của đơn vị thành viên
  • Chủ động trong việc cân đối và sử dụng nguồn vốn
  • Hạn chế tối đa dư nợ vay ngắn hạn, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
  • Hưởng lãi suất ưu đãi tại ngân hàng
  • Giúp người quản lý dự đoán trước dòng tiền
  • Khách hàng là các tổng công ty, công ty mẹ, có quy mô lớn và có nhiều đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc
  • Doanh nghiệp có mạng lưới phân phối lớn, có hệ thống đại lý rộng khắp trên cả nước
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2