1
2
3
4
5

Chuyển tiền định kỳ
Giới thiệu chung

Bằng việc ủy quyền cho VPBank, tài khoản của doanh nghiệp sẽ được trích tiền tự động nhằm chuyển cho đơn vị hưởng một khoản tiền được xác định trước hoặc chuyển tiền để đảm bảo số dư tối đa được xác định trước vào ngày chỉ định trong tháng hoặc hàng ngày.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Phạm vi:
  • Kênh thanh toán: tại quầy hoặc trên trang web của VPBank
  • Loại tiền áp dụng: VND và ngoại tệ
 • Trường hợp VND: Thanh toán trong hoặc ngoài hệ thống VPBank
 • Trường hợp ngoại tệ: Chỉ áp dụng cho thanh toán trong hệ thống VPBank và chuyển giữa các tài khoản của chính khách hàng (với điều kiện các tài khoản của khách hàng phải cùng loại ngoại tệ)
 • Tăng hiệu quả quản lý dòng tiền
 • Tăng tính chủ động khi có các khoản phải chi thường xuyên cố định hoặc khi có nhu cầu điều vốn cho các công ty con
 • Giảm chi phí thời gian, nhân lực
 • Không phải lo lắng về việc bị chậm trễ thanh toán khi đến hạn
 • Giảm thiểu sai sót khi thao tác nhiều lần do chỉ cần đăng ký một lần tại quầy hoặc thực hiện thao tác một lần trên trang web của VPBank

Là tổ chức có mở tài khoản TGTT tại trang web của VPBank và có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển tiền định kỳ

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2