1
2
3
4
5

Nhờ thu nhập khẩu
Giới thiệu chung

L/C nhập khẩu là cam kết vô điều kiện của VPBank sẽ thanh toán cho người thụ hưởng L/C khi nhận được bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Nhờ thu nhập khẩu là hình thức người nhập khẩu ủy quyền cho ngân hàng nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ do ngân hàng của người xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của người xuất khẩu.
 • VPBank sẽ thực hiện các lệnh thanh toán theo chỉ dẫn của ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của người xuất khẩu
 • Với hệ thống các ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới của VPBank, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng nhận được bộ chứng từ hàng hóa
 • Thủ tục thanh toán nhanh chóng với chi phí hợp lý, nhà cung cấp sẽ được thanh toán ngay khi tài khoản của Doanh nghiệp được ghi nợ giúp gia tăng uy tín với đối tác
 • Phương thức thanh toán quốc tế tiết kiệm và an toàn, linh hoạt với doanh nghiệp
 • Đối tượng khách hàng: Khách hàng nhập khẩu có nhu cầu lựa chọn Ngân hàng thu hộ để tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài chuyển về, thông báo cho Quý khách và thực hiện thanh toán cho nước ngoài theo chỉ thị.
 • Thủ tục đăng ký:
  • Khách hàng xuất trình Thư yêu cầu thanh toán  theo hình thức nhờ thu (mẫu VPBank)
  • Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu
  • Nhờ thu theo hình thức trả chậm (D/A): khách hàng cam kết trả tiền bằng văn bản hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu và nhận bộ chứng từ nhận hàng
  • Nhờ thu theo hình thức trả ngay (D/P): khách hàng thanh toán ngay toàn bộ trị giá khoản nhờ thu và nhận bộ chứng từ nhận hàng
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2