1
2
3
4
5

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá
Giới thiệu chung

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thiếu hụt cho hoạt động kinh doanh của quý doanh nghiệp

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ
 • Phí và lãi suất: Quy định trong từng thời kỳ
 • Phương thức cho vay: cho vay từng lần hoặc hạn mức tín dụng
 • Thời hạn vay: Ngắn - Trung - Dài hạn phụ thuộc vào nhu cầu của từng doanh nghiệp và quy định của ngân hàng
 • Phương thức trả nợ : trả lãi hàng tháng, trả gốc hàng tháng hoặc hàng quý
 • Tài sản đảm bảo: Gi ấy tờ có giá phát hành bởi VPBank, các tổ chức tín dụng khác, các đơn vị được VPBank chấp nhận và phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước
 • Mức cho vay cao lên tới 90% giá trị giấy tờ có giá
 • Thủ tục nhanh chóng thuận tiện
 • Phục vụ tận tình bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
 • Đối tượng Khách hàng: Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn 
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn
  • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
  • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.
  • Hồ sơ về giấy tờ có giá
  • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2