Chứng chỉ tiền gửi dài hạn Ghi danh

  • Mệnh giá từ 1.000.000 VND và là bội số của 100.000 VND
  • Được phép chuyển nhượng và thanh toán trước hạn
  • Chiết khấu dễ dàng với chính sách lãi suất ưu đãi

Thời gian phát hành: từ 16/9/2014 – 31/12/2014

Kỳ hạn: 18 tháng và 24 tháng

Lãi suất: cạnh tranh nhất trên thị trường và theo biểu lãi suất có hiệu lực của VPBank tại thời điểm phát hành Chứng nhận tiền gửi

Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ và trả lãi định kỳ 3 tháng 1 lần

Thanh toán trước hạn: Khách hàng được phép thanh toán trước hạn Chứng nhận tiền gửi và được hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Khách hàng được phép chuyển nhượng Chứng nhận tiền gửi cho cá nhân khác tối đa 2 lần trong suốt thời hạn của CCTG
Khách hàng có thể thực hiện chiết khấu, cầm cố Chứng nhận tiền gửi khi có nhu cầu.

Đối tượng khách hàng: Cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú