1
2
3
4
5

Hợp đồng mua bán ngoại tệ có kỳ hạn
Giới thiệu chung

Giúp doanh nghiệp giao dịch thương mại quốc tế loại trừ các yếu tố rủi ro biến động tỉ giá để đảm bảo lợi nhuận của phương án kinh doanh.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

  • Hợp đồng kỳ hạn được đinh nghĩa là một hợp đồng đáo hạn sau hai ngày làm việc. Hợp đồng này được thực hiện vào ngày đáo hạn. 
  • Hợp đồng kỳ hạn có thể dùng cho bất kỳ hai loại ngoại tệ khác nhau, mặc dù phần lớn các hợp đồng kỳ hạn đều gồm một loại ngoại tệ so với USD

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu luôn có xu hướng giảm thiểu rủi ro tỷ giá ngoại tệ bằng xác định tỉ giá ngoại tệ ngay từ ngày ký hợp đồng. Hợp đồng ngoại hối kỳ hạn của VPbank giúp doanh nghiệp giao dịch thương mại quốc tế loại trừ các rủi ro để đảm bảo lợi nhuận của phương án kinh doanh

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2