Dịch vụ Ngân hàng tại chỗ

Đây là sản phẩm dành cho các Hộ kinh doanh cá thể , các đại lý bán lẻ và các cá nhân có nguồn thu lớn, ổn định

  • Dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thu chi tiền mặt với khối lượng lớn của khách hàng tại nhà/địa điểm khách hàng chỉ định.
  • Dịch vụ được thiết kế nhằm giúp các khách hàng không có điều kiện kiểm đếm/vận chuyển tiền đến trụ sở của ngân hàng.
  • Dịch vụ cũng hướng tới sự an toàn cho khách hàng, hạn chế việc khách hàng phải trực tiếp vận chuyển đến ngân hàng, tránh được các rủi ro trong quá trình vận chuyển.
  • Đảm bảo an toàn cho khách hàng khi gửi/rút/kiểm đếm được số tiền lớn mà không phải vận chuyển trên đường.
  • Thủ tục nhanh chóng và chính xác do giao dịch được thực hiện bởi nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng.
  • Thuận lợi đối với các khách hàng không có thời gian kiểm đếm, vận chuyển tiền đến ngân hàng.