1
2
3
4
5

Thông báo bảo lãnh
Giới thiệu chung

Là dịch vụ mà VPBank sẽ thông báo cho người nhận bảo lãnh về cam kết của một ngân hàng khác sẽ thanh toán một số tiền cho bên nhận bảo lãnh hoặc các giấy tờ khác được quy định trong thư/ hợp đồng bảo lãnh.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Theo chỉ định của bên bảo lãnh hoặc một bên thông báo bảo lãnh khác, VPBank sẽ thông báo cho người nhận bảo lãnh về cam kết của một ngân hàng khác sẽ thanh toán một số tiền xác định cho bên nhận bảo lãnh khi nhận được yêu cầu đòi tiền của bên nhận bảo lãnh và/hoặc các giấy tờ khác được qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh. Đây là việc thông báo bảo lãnh do ngân hàng khác phát hành mà không kèm theo bất kì trách nhiệm nào của VPBank.

  • Tạo được sự tin cậy với đối tác;
  • Có thể chuyển thông tin tới khách hàng một cách nhanh nhất;  
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;
  • Biểu phí cạnh tranh.
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2