1
2
3
4
5

Cho vay trung, dài hạn thông thường
Giới thiệu chung

Cho vay trung dài hạn theo dự án là giải pháp tín dụng đáp ứng các nhu cầu vay vốn trong một dự án đầu tư nhất định của doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

  • Ngân hàng cấp tín dụng trung dài hạn dưới dạng vay món nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư theo dự án (mở rộng, nâng cấp, thay thế, thành lập mới) của khách hàng
  • Ngân hàng cung cấp tín dụng để sử dụng cho mục đích đầu tư theo nhu cầu đầu tư của dự án
  • Tín dụng trung và dài hạn có thời hạn trên 1 năm
  • Hình thức cấp vồn: theo dự án đầu tư
  • Được đáp ứng nhu cầu tài chính trung và dài hạn để tiến hành đầu tư mới, đầu tư mở rộng
  • Được đáp ứng nhu cầu tài chính trọn gói để thực hiện dự án đầu tư (bao gồm cả đầu tư vào TSCĐ và TSLĐ ban đầu)
  • Được hỗ trợ vốn: Tạo ra đòn bẩy tài chính, khắc phục thiếu nguồn vốn dài hạn
  • Được duy trì quyền sở hữu tài sản: So với thuê mua tài chính, tín dụng ngân hàng có lợi thế là khách hàng vẫn duy trì được quyền sở hữu của mình trong thời gian vay vốn

Tất cả các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2