1
2
3
4
5

Cho vay hợp vốn
Giới thiệu chung

Là hình thức VPBank phối hợp với một hoặc một số tổ chức tín dụng khác cùng cho vay đối với một dự án vay vốn của khách hàng, trong đó VPBank hoặc một tổ chức tín dụng khác làm đầu mối dàn xếp.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ
 • Phí và lãi suất: Theo thỏa thuận và thống nhất của các bên đồng tài trợ
 • Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án đầu tư
 • Thời hạn vay: trung và dài hạn
 • Phương án trả nợ: Lãi và gốc trả định kỳ và theo thỏa thuận giữa các bên đồng tài trợ và khách hàng
 • Tài sản đảm bảo: bất động sản, động sản, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác theo quy định hiện hành của VPBank và pháp luật.
 • Nguồn vốn hợp thành từ nhiều tổ chức tín dụng sẽ bảo đảm năng lực tài chính thực thi các dự án cần nguồn vốn lớn
 • Khi cần rút vốn vay Ngân hàng làm đầu mối đảm bảo khoản vay và thu xếp các ngân hàng khác tham gia
 • VPBank giải quyết thủ tục vay đơn giản, thuận lợi và hiệu quả
 • Đối tượng khách hàng: Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn
  • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
  • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.
  • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
  • Hồ sơ khác theo quy định của VPBank và các bên tham gia đồng tài trợ
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2