1
2
3
4
5

Cho vay Tín chấp nhanh
Giới thiệu chung

Doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn kinh doanh do thiếu tài sản đảm bảo. Sản phẩm: Cho vay tín chấp nhanh (Mini BIL) giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán này với những đặc điểm vượt trội:

Liên hệ

Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới VPBank gần nhất hoặc để lại thông tin tại đây.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Không cần tài sản thế chấp;

Thời gian phê duyệt vay chỉ trong 5h;

Tối giản các giấy tờ chứng minh mục đích vay;

Hạn mức cho vay: 500.000.000 đồng/KH

Quá trình thẩm định vay tiên tiến, đơn giản.

Không cần tài sản thế chấp; Thời gian phê duyệt vay chỉ trong 5h; Tối giản các giấy tờ chứng minh mục đích vay; Hạn mức cho vay: 500.000.000 đồng/KH Quá trình thẩm định vay tiên tiến, đơn giản.
Giấy đề nghị vay vốn cho vay không có TSBĐ
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2