1
2
3
4
5

Cho vay ngắn hạn theo món
Giới thiệu chung

Đây là hình thức cấp tín dụng kì hạn tối đa 12 tháng, trong đó VPbank đáp ứng nhu cầu vay vốn gắn liền mục đích vay, phương án kinh doanh cụ thể.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

  • Mỗi lần có nhu cầu rút vốn, doanh nghiệp sẽ phải lập 01 bộ hồ sơ vay.
  • Tổng số tiền giải ngân tối đa bằng số tiền vay cam kết trong hợp đồng.
  • Kỳ hạn linh hoạt từ 1 đến 12 tháng;
  • Loại tiền cho vay đa dạng: VND, USD hoặc ngoại tệ khác;
  • Thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn không thường xuyên, hoặc vay có tính chất mùa vụ.

Tất cả các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2