1
2
3
4
5

Cho vay thế chấp nhanh
Giới thiệu chung

Lần đầu tiên trên thị trường, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể dễ dàng và nhanh chóng vay vốn từ Ngân hàng phục vụ cho mục đích vay đa dạng.

Cấp hạn mức vay chỉ bằng tài sản thế chấp;

Tài sản thế chấp đa dạng (Thẻ tiết kiệm, tiền gửi do VPBank phát hành, bất động sản, Phương tiện vận tải,…)

Giảm thiểu tối đa hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;

Hạn mức cho vay: 1 tỷ đồng/KH

Tài liệu, biểu mẫu
Liên hệ

Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới VPBank gần nhất hoặc để lại thông tin tại đây.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Lần đầu tiên trên thị trường, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể dễ dàng và nhanh chóng vay vốn từ Ngân hàng phục vụ cho mục đích vay đa dạng.

Cấp hạn mức vay chỉ bằng tài sản thế chấp;

Tài sản thế chấp đa dạng (Thẻ tiết kiệm, tiền gửi do VPBank phát hành, bất động sản, Phương tiện vận tải,…)

Giảm thiểu tối đa hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;

Hạn mức cho vay: 1 tỷ đồng/KH

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2