1
2
3
4
5

Xác nhận bảo lãnh
Giới thiệu chung

Dành cho đối tượng khách hàng cá nhân với cam kết bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng phát hành bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Doanh nghiệp là bên được bảo lãnh hoặc bên nhận bảo lãnh có thể yêu cầu VPBank xác nhận cho một bảo lãnh do một ngân hàng khác phát hành. Đây là cam kết của VPBank về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng phát hành bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Trong trường hợp ngân hàng phát hành bảo lãnh không thể thực hiện được các nghĩa vụ bảo lãnh như đã cam kết, VPBank sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính với bên nhận bảo lãnh theo cam kết trong xác nhận bảo lãnh.

  • Được đảm bảo thanh toán bởi một ngân hàng hàng đầu Việt Nam;
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
  • Biểu phí cạnh tranh.
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2