1
2
3
4
5

Sửa đổi bảo lãnh
Giới thiệu chung

Doanh nghiệp có thể yêu cầu VPBank phát hành sửa đổi bảo lãnh cho những bảo lãnh do VPBank đã phát hành trong trường hợp các bên có liên quan thỏa thuận sử đổi nội dung của bảo lãnh mà không trực tiếp dẫn đến chuyển nhượng bảo lãnh cho một bên khác

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

  • Được tư vấn chuyên nghiệp về những thủ tục cần thiết, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp có phương án bảo lãnh tối ưu nhất;
  • Có thể thay đổi những nội dung trong bảo lãnh cho phù hợp, giúp  doanh nghiệp chủ động trong đàm phán kinh doanh với các bên có liên quan;
  • Tạo được sự tin cậy với đối tác;
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;
  • Biểu phí cạnh tranh.
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2