Bảo lãnh đối ứng

Quý khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ Bảo lãnh đối ứng là dịch vụ mà VPBank triển khai với nội dung cấp bảo lãnh là cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho quý khách hàng

Nội dung cấp bảo lãnh đối ứng là cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho quý khách hàng.

 • Được bảo đảm nghĩa vụ bởi một Ngân hàng  có uy tín, thương hiệu tốt trên thị trường
 • Được tư vấn miễn phí về thủ tục, các loại bảo lãnh và hình thức bảo lãnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tạo điều kiện tối đa để khách hàng có phương án bảo lãnh tối ưu nhất
 • Được áp dụng mức phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Được phục vụ nhanh chóng với thủ tục đơn giản, thuận tiện
Mẫu Cam kết bảo lãnh:
Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành được in trên phôi đặc biệt do VPBank quy định. Phôi Cam kết bảo lãnh được thiết kế với 03 yếu tố bảo an chống làm giả, bao gồm: 
 • Logo VPBank in chìm;
 • Số serial in sẵn trên từng tờ phôi cam kết bảo lãnh;
 • Số giao dịch tham chiếu duy nhất đối với mỗi cam kết bảo lãnh được phát hành. 
Thẩm quyền ký văn bản bảo lãnh:
Văn bản bảo lãnh của VPBank được ký đồng thời bởi 03 cấp có thẩm quyền, cụ thể bao gồm:
 • Người đại diện theo pháp luật của VPBank; 
 • Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh của VPBank;
 • Người thẩm định khoản bảo lãnh của VPBank. 
Xác nhận hiệu lực của Cam kết bảo lãnh:
Khi nhận được Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành, khách hàng lưu ý kiểm tra kỹ thông qua các dấu hiệu nhận biết nêu trên để đảm bảo tính hiệu lực và pháp lý của Cam kết bảo lãnh. Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc chưa chắc chắn về tính xác thực của Cam kết bảo lãnh, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với VPBank để xác nhận qua các hình thức sau:
 • Gọi điện thoại đến hotline: 1900545415; hoặc
 • Gửi email đến địa chỉ: baolanh@vpb.com.vn.