1
2
3
4
5

Bảo lãnh
Giới thiệu chung

VP Bank cung cấp các loại hình bảo lãnh đa dạng, bảo đảm uy tín cho Khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 •  Phương thức cấp bảo lãnh:
  •  Cấp bảo lãnh từng lần
  •  Cấp bảo lãnh theo hạn mức
  •  Các phương thức cấp bảo lãnh khác do VPBank quy định phù hợp với quy định của Pháp luật.
 • Các loại bảo lãnh:  Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh Thực hiện Hơp đồng; Bảo lãnh Bảo hành; Bảo lãnh Thanh toán; Bảo lãnh Vay vốn; Bảo lãnh Đối ứng; Bảo lãnh Tạm ứng; Bảo lãnh thuế; Bảo lãnh khác
 • Hình thức bảo đảm: cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, tín chấp
 • Loại Tài sản đảm bảo: Kí quỹ, giấy tờ có giá/ chứng chỉ nợ, Tài sản đảm bảo khác theo quy định của VPBank và pháp luật
Mẫu Cam kết bảo lãnh:
Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành được in trên phôi đặc biệt do VPBank quy định. Phôi Cam kết bảo lãnh được thiết kế với 03 yếu tố bảo an chống làm giả, bao gồm: 
 • Logo VPBank in chìm;
 • Số serial in sẵn trên từng tờ phôi cam kết bảo lãnh;
 • Số giao dịch tham chiếu duy nhất đối với mỗi cam kết bảo lãnh được phát hành. 
Thẩm quyền ký văn bản bảo lãnh:
Văn bản bảo lãnh của VPBank được ký đồng thời bởi 03 cấp có thẩm quyền, cụ thể bao gồm:
 • Người đại diện theo pháp luật của VPBank; 
 • Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh của VPBank;
 • Người thẩm định khoản bảo lãnh của VPBank. 
Xác nhận hiệu lực của Cam kết bảo lãnh:
Khi nhận được Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành, khách hàng lưu ý kiểm tra kỹ thông qua các dấu hiệu nhận biết nêu trên để đảm bảo tính hiệu lực và pháp lý của Cam kết bảo lãnh. Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc chưa chắc chắn về tính xác thực của Cam kết bảo lãnh, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với VPBank để xác nhận qua các hình thức sau:
 • Gọi điện thoại đến hotline: 1900545415; hoặc
 • Gửi email đến địa chỉ: baolanh@vpb.com.vn.
 • Khách hàng có thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo lãnh của bên thứ ba và nâng cao mức độ tin cậy, uy tín khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh của VPBank;
 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chuyên nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về thủ tục và hình thức bảo lãnh phù hợp với mục tiêu và khả năng của khách hàng;
 • Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thủ tục đơn giản
 • Biểu phí hợp lý và cạnh tranh
 • Điều kiện:
  • Mục đích đề nghị bảo lãnh là hợp pháp;
  • Có khả năng tài chính và có đủ năng lực, điều kiện và kinh nghiệm thực hiện nghĩa vụ được VPBank bảo lãnh trong thời hạn cam kết;
  • Và đáp ứng theo quy định áp dụng với từng loại hình bảo lãnh.
 • Hồ sơ:
  • Đề nghị bảo lãnh.
  • Hồ sơ pháp lý (cung cấp một lần khi mở tài khoản thanh toán).
  • Hồ sơ bảo lãnh (các giấy tờ, thông báo, hợp đồng liên quan đến từng loại bảo lãnh).
  • Hồ sơ tài chính (báo cáo tài chính, quyết toán thuế).
  • Hồ sơ bảo đảm tài sản.
 
 
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2