Sản phẩm tài chính

Image: 
Tiếng Việt

Sản phẩm Hoán đổi ngoại tệ

Hoán đổi ngoại tệ là dịch vụ hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ cho mục đích thanh toán, trả nợ… mà không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ thì khách hàng có thể sử dụng một loại tiền khác đang sẵn có để trao đổi với ngân hàng.

Sản phẩm mới: 
Thứ tự: 
2
Subscribe to RSS - Sản phẩm tài chính