Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể vay với lãi suất 5%

0

 

Tổng quan về kim ngạch xuất nhấp khẩu trong nước cho đến hết tháng 8 đang có chiều hướng gia tăng tích cực. Tính đến hết tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt được 223,55 tỷ USD, tương đương với việc tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt được 113,21 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2015. Song song với đó, kim ngạch nhập khẩu đat 110,34 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ 2015. Cán cân thương mại của cả nước vào 8/2016 thặng dư 572 triệu USD, nâng mức thặng dư lên tới 2,87 tỷ USD

 Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, VPBank cung cấp các gói vay ưu đãi, lãi suất hấp dẫn, tài trợ kịp thời cho nhu cầu vốn ngắn hạn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Chương trình được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa rủi ro tỷ giá kèm theo đó là cung cấp gói vay ưu đãi,với lãi suất cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Các lợi điểm đáng quan tâm:

-Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể vay với lãi suất 5%

-Có nhiều phương thức tài trợ vốn khác nhau: tài trợ xuất nhập khẩu trước giao hàng và sau giao hàng

-Tài trợ cho nhiều phương thức thanh toán khác nhau như L/C, D/P, D/A.