Biến động tỷ giá gây ảnh hưởng lớn tới thị trường chế biến và xuất khẩu tôm.

0

 

 

Vào thời điểm cuối tháng 10/2016, kim ngạch xuất khẩu tôm trong nước đã đạt hơn 2,5 tỷ USD, giá tăng 5,2% so với cùng kỳ 2015

Sự chênh lệch giữa USD và VND gây ảnh hưởng quan trọng đến sự gia tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm tại thời điểm này. Song song với các doanh nghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp sản xuất cũng được hưởng lợi.

Những thuận lợi về tỷ giá là động lực gia tăng hoạt động nuôi, chế biến và xuất khẩu tôm trong thời gian sắp tới.