Gói thầu "Cung cấp lắp đặt biển hiệu VPBank năm 2015 - khu vực miền Bắc"

Tên bên mời thầu:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Tên gói thầu:

GÓI THẦU SỐ 1: CUNG CẤP LẮP ĐẶT BIỂN HIỆU VPBANK NĂM 2015 – KHU VỰC MIỀN BẮC

Nguồn vốn:

Vốn kinh doanh của Ngân hàng

Hình thức đấu thầu:

Đấu thầu

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu:

Phòng Mua sắm tập trung, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Tầng 10, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0983.345353 – Ms. Nhung

Thời điểm mời thầu:

Thời điểm bán hồ sơ mời thầu:

Ngày 23 tháng 03 năm 2015

Bắt đầu từ 13 h ngày  24/03/2015 đến 15h ngày 30/03/2015

Chi phí mua hồ sơ mời thầu

1.000.000 VND (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu:

15 giờ ngày 31 tháng 03 năm 2015

Ghi chú: Nhà thầu nộp chi phí mua hồ sơ thầu theo thông tin sau

-          Số tài khoản: VND 1300600120001

-          Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)

-          Địa điểm nộp:  Phòng giao dịch VPBank trên toàn quốc

-          Nội dung nộp tiền: Công ty ……. nộp tiền mua hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: CUNG CẤP LẮP ĐẶT BIỂN HIỆU VPBANK NĂM 2015 – KHU VỰC MIỀN BẮC ( Khi nộp tiền nhà thầu lấy 2 liên, 1 liên gửi Phòng mua sắm VPBank, 1 liên nhà thầu giữ).