ADB TĂNG HẠN MỨC TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CHO VPBANK LÊN 90 TRIỆU USD

0

 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã quyết định nâng hạn mức tài trợ thương mại cho VPBank trong năm 2017 từ mức hiện tại là 71 triệu USD lên 90 triệu USD, góp phần quan trọng giúp VPBank đa dạng hóa nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp này tốt hơn về mặt chi phí cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Mức tăng trên đã thể hiện ADB đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước của VPBank. Với hạn mức 90 triệu USD, VPBank sẽ tiếp tục giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh.

Tài trợ thương mại là chương trình cung cấp bảo lãnh của ADB cho các ngân hàng nhằm hỗ trợ thương mại, cho phép có thêm nhiều công ty tại Châu Á tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh. Các giao dịch tài trợ thương mại đã hỗ trợ đáng kể các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong các giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu.