Dành cho nhà đầu tư

Kể từ ngày 14/08/2014, VPBank Thị Nghè chính thức đổi tên thành VPBank Gia Định.

Từ ngày 9/7/2014, bà Lưu Thị Ánh Xuân đã chính thức thôi giữ chức vụ PTGĐ và không công tác tại VPBank theo nguyện vọng cá nhân.

Văn bản công bố thông tin

Công bố thông tin lần 2 về việc VPBank mua lại Công ty TNHH Tài chính Than-Khoáng sản Việt Nam (CMF) từ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN (TKV).

HĐQT VPBank đã có quyết định số 505/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2014 về việc miễn nhiễm chức danh Phó Tổng GĐ VPBank đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy, để nhận nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách của VPBank.

Ngày 1/11/2013, Hội đồng Quản trị VPBank đã có quyết định số 705/QĐ-HĐQT về việc chính thức bổ nhiệm ông Peterjan van Nieuwenhuizen giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Vận hành VPBank. Chi tiết tại đây

Trang