Dành cho nhà đầu tư

Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 34 ngày 8/7/2015, thay đổi vốn điều lệ: 8.056.466.000.000 đồng. Chi tiết

Kể từ ngày 06/07/2015, Ông Phạm Phú Khôi sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VPBank, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính VPBank.

Công bố thông tin về việc VPBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi Giấy phép hoạt động, thay đổi vốn điều lệ: 8.056.466.000.000 đồng. Chi tiết

Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 33 ngày 11/6/2015, thay đổi vốn điều lệ: 7.324.270.000.000 đồng. Chi tiết

PGD Thủ Đức thay đổi địa chỉ giao dịch về số 104 đường Võ Văn Ngân, tổ 3, khu phố 1, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM.

HĐQT VPBank đã có quyết định số 338/QĐ-HĐQT ngày 8/5/2015 về việc ông Vũ Minh Trường thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VPBank kể từ ngày 8/5/2015.

Ngày 06/05/2015, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 71/2015/CV-HĐQT ngày 20/4/2015.

Trang