Công bố thông tin khác

Ảnh minh họa: 
Tiếng Việt

Trung Tâm SME Hồ Chí Minh chuyển địa điểm

Từ ngày 12/01/2015, để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn, Trumg tâm SME Hồ Chí Minh thay đổi địa chỉ giao dịch về số 165 - 169 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
Mọi yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm SME HCM ; 165 - 169 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 083. 9141547 ; Fax: 083.8243457.

Subscribe to RSS - Công bố thông tin khác